BOARD OF DIRECTORS/ COMMITTEES

(2021-2022)

BOARD OF DIRECTORS/ COMMITTEES

(2019-2020)

Board of Directors

President:
Jun Hu

Vice President:
Huashu Shen
Jenny Ou
Chulong Xue
Lili Zhang

Honorary President:
Sam Xian Huang

General Secretary:
William Zhao

Deputy Secretary General:
Jingjiao Xia
Jiaming Lee

Treasurer:
Jackson Chau

Deputy Treasurer:
Jing Li
Fanjin Li

Director Of Public Relations:
Nancy Ping Zhang

Deputy Director, Public Relations Dept.:
Shi Ping Lu

Director Of Academic & Education Affairs:
Jia Yang

Deputy Director, Academic & Education Affairs Dept.:
Ming Zhou
E-Sing Kao
Alice Liu
Chengguang Shi

Director of Communications & Publication Dept.:
Lin Yang

Deputy Director, Communications & Publication Dept.
Qinghui Zhong
Jax Chou

Director Of Medical Ethics:
Wenming Mao

Deputy Director, Medical Ethics Dept.:
Baoping Li

Director Of Organization Dept.:
Yvonne Chen

Deputy Director, Organization Dept.:
Xijun Lin
Min Long
Xiaowu Wang

Director Of General Affairs:
Tony Zhang

Deputy Director, General Affairs Dept.:
Edward Don
Yunyi Xie

Director Of Welfare Dept.:
Christine Chen

Deputy Director, Welfare Dept.:
Suizhong Zhang

Director Of English Dept.:
Wei Wei

Deputy Director, English Dept:
Dave Liu
Wenzhou Zhong

Director Of Political Action:
Philip Yang

Deputy Director:
Caiping Tang

Political Action Committee (PAC)

Director & Chairman:
Sam Xian Huang

Deputy Director/Chairman:
Philip Yang, Wei Wei, Caiping Tang, Jingjiao Xia, Wen Yuan
Treasurer: Wei Wei
Deputy Treasurer: Yvonne Chen
Secretary General: Jingjiao Xia

Supervisors

Chair of Supervisors:
Jun Yang

Vice Chair:
Ho Lam Tsang

Supervisors:
Donald Chiu
Pak Wai Chu
Samuel Wang
Yongqiang Wang
Andrew Wu
Ge Lu
Jiazhong Du
Hongxue Yao

BOARD OF DIRECTORS/ COMMITTEES (2017-2018)

Board of Directors

President:
Sam Xian Sheng Huang

Vice President:
Zhiwei Xu
William Zhao
Jun Hu
Chulong Xue

General Secretary:
Huashu Shen

Deputy Secretary General:
Huirong Gong
Lin Yang

Organization Director:
Ada Liang

Deputy Director:
Weihua Liao
Jing Liu
Xiaowu Wang
Aaron Yu     

Treasurer:
Jackson Chau

Deputy Treasurer:
Jing Li
Yeefong Chen  

Academic & Education Affairs Director:
Fengyun He

Deputy Director:
Jiaming Lee
Jia Yang
Ming Zhou       

Communications & Publication Director:
Jenny Ou

Deputy Director:
Weiming Huang
Mingfeng Lu     

Public Relations Director:
Nancy Ping Zhang

Deputy Director, Public Relations:
Liyun Ye

Welfare Director:
Lili Zhang

Deputy Director:
Christine Chen

General Affairs Director:
Tony Zhang

Deputy Director:
Jingwei Huag
Edward Dong     

English Director:
Phillip Yang

Deputy English Language:
Caiping Tang
Joyce Wu

Medical Ethics Director:
E-Sing Kao

Deputy Director:
Wenming Mao       


Political Action Committee (PAC)

Director & Chairman:
Wei Wei  

Deputy Director/Chairman:
Jingjiao Xia

Chief San Francisco Reg:
Nancy Ping Zhang

Chief South Bay Reg:
Edward Dong 

Chief East Bay Reg:
Christine Chen 

Chief Sacramento/North Bay Reg:
Xiaowu Wang


Supervisors

Chair of Supervisors:
Jun Yang

Vice Chair:
Ho Lam Tsang

Supervisors:
Andrew Wu
Donald Chiu
Pak Wai Chu
Bing Kueng Chin
Xiao Guang Sun
  

Sam Xian Sheng Huang

Sam Xian Sheng Huang

President
Zhiwei Xu

Zhiwei Xu

Vice President
William Zhao

William Zhao

Vice President
Jun Hu

Jun Hu

Vice President
Chulong Xue

Chulong Xue

Vice President
Huashu Shen

Huashu Shen

General Secretary
Huirong Gong

Huirong Gong

Deputy Secretary General
Lin Yang

Lin Yang

Deputy Secretary General
Ada Liang

Ada Liang

Organization Director
Weihua Liao

Weihua Liao

Organization Deputy Director
Jing Liu

Jing Liu

Organization Deputy Director
Xiaowu Wang

Xiaowu Wang

Organization Deputy Director & Chief Sacramento/North Bay Reg
Aaron Yu

Aaron Yu

Organization Deputy Director
Jackson Chau

Jackson Chau

Treasurer
Jing Li

Jing Li

Deputy Treasurer
Yeefong Chen

Yeefong Chen

Deputy Treasurer
Fengyun He

Fengyun He

Academic & Education Affairs Director
Jiaming Lee

Jiaming Lee

Academic & Education Affairs Deputy Director
Jia Yang

Jia Yang

Academic & Education Affairs Deputy Director
Ming Zhou

Ming Zhou

Academic & Education Affairs Deputy Director
Jenny Ou

Jenny Ou

Communications & Publication Director
Weiming Huang

Weiming Huang

Communications & Publication Deputy Director
Mingfeng Lu

Mingfeng Lu

Communications & Publication Deputy Director
Nancy Ping Zhang

Nancy Ping Zhang

Public Relations Director and Chief San Francisco Reg
Liyun Ye

Liyun Ye

Public Relations Deputy Director
Lili Zhang

Lili Zhang

Welfare Director
Christine Chen

Christine Chen

Welfare Deputy Director and Chief East Bay Reg
Tong Zhang

Tong Zhang

General Affairs Director
Jingwei Huag

Jingwei Huag

General Affairs Deputy Director
Edward Dong

Edward Dong

General Affairs Deputy Director and Chief South Bay Reg
Phillip Yang

Phillip Yang

English Director
Caiping Tang

Caiping Tang

English Deputy Director
Joyce Wu

Joyce Wu

English Deputy Director
E-Sing Kao

E-Sing Kao

Medical Ethics Director
Wenming Mao

Wenming Mao

Medical Ethics Deputy Director
Wei Wei

Wei Wei

Politic Dep-PAC Director
Jingjiao Xia

Jingjiao Xia

Politic Dep-PAC Deputy Director
Jun Yang

Jun Yang

Chair of Supervisors
Ho Lam Tsang

Ho Lam Tsang

Vice Chair of Supervisors
Andrew Wu

Andrew Wu

Supervisor
Donald Chiu

Donald Chiu

Supervisor
Pak Wai Chu

Pak Wai Chu

Supervisor
 Bing Kueng Chin

Bing Kueng Chin

Supervisor
Xiao Guang Sun

Xiao Guang Sun

Supervisor
@2017 Copyright-AACMA. All rights reserved.